Refsheet-Mehrfamilienhaus-Zürich-mainimg

İsviçre

Apartman Binası, Zürih

Proje tanımı

Zürih- Wollishofen bölgesinde doğrudan tren istasyonuna bitişik durumda, inşaat aşamasındaki bir apartman binasıdır. Ziegler Consultants mühendislik firmasının uzmanları tarafından yürütülen, yapısal dinamikler için yapılmış kapsamlı bir emisyon tahmininin bulguları neticesinde, binanın akustik gürültü ve titreşimler için yasal değerlere uyabilmesi için elastik olarak desteklenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.
Bu incelemelere dayanarak, mageba eksiksiz bir bina destek çözümü tasarlamış ve uygulamıştır. Tüm bina ve toprak kalıplı duvarların hepsi çeşitli VIBRAX®PUR titreşim izolasyonu ürünleri ile desteklenmiştir.

Bina desteği için spesifik zorluklar:
– 12 Hz düşük frekans ayarı
– Karmaşık bina geometrisi
– Yapımı tamamlandıktan sonra destekleme seviyesinin bazı bölümleri kalıcıi olarak su altında kalmaktadır.

mageba kapsamı

Tedarik kapsamı, 25 mm kalınlıkta çeşitli tipte toplam 700 m2 VIBRAX®PUR ürününden oluşmaktadır.

mageba, profesyonel teknik danışmanlığa ek olarak ayrıca hassas saha montajından da sorumluydu. Bir çok eğimli alan ve değişik tip ve seviyede destekleme noktaları ile karmaşık bir bina geometrisi olmasından dolayı tam kapsamlı bir kurulum uygulamasının yapılması konusu çok büyük bir öneme sahipti.

mageba ayrıca, ses yalıtımı ve titreşim yalıtımı uygulamasının kalite güvence tedbirlerine uygunluğu için de destek sağlamıştır.

Refsheet-Mehrfamilienhaus-Zürich-img1

Titreşim izolasyonu için yanal izolasyon matlarının yerleştirilmesi

Refsheet-Mehrfamilienhaus-Zürich-img2

On ikiden fazla farklı türde izolasyon matları mevcuttur

Anahtar veri

Tür:

VIBRAX-PUR

Özellikler:

Titreşim izolasyonu

Kurulum:

2016

Şehir:

Zürih

Yapı:

Betonarme yapı

İnşaat yılı:

2016

Mimar:

huggenbergerfries Architekten AG

Yapısal dinamikler:

Ziegler Consultants