LASTO-LRB-mainimg

Kurşun Çekirdekli Kauçuk Mesnetler

LASTO-LRB

product_logo_seismic-protection

Sismik Cihazlar

Özellikler

  • Yapıların sismik izolasyonu için

  • Normal mesnet gibi davranır ancak büyük ve ani hareketlere olanak verir

  • Kurşun çekirdek deforme olarak sönümleme(%30'a kadar) ve enerji dağıtımı sağlar

Uygulama Prensipleri

mageba LASTO-LRB Kurşunlu Kauçuk Mesnetleri, bir deprem durumunda yapıyı zemin hareketlerinden izole ederek sismik enerjinin yapıya etkisini sınırlamaktadır. Çelik bağlantı plakaları ile güçlendirilmiş standart elastomerik mesnetlere benzemekle birlikte, merkezlerinde kurşun bir çekirdek bulunur. Bu çekirdek, deprem sırasında plastik deformasyona maruz kalarak ısı üretir ve bu yolla sismik enerjiyi dağıtır.

Uygulama Alanları

LASTO-LRB Kurşunlu Kauçuk Mesnetleri, yeni yapıların inşaasında kullanılabildikleri gibi mevcut bir yapının dayanımını ve sismik kuvvetlere direncini arttırmak amacıyla da kullanılabilir. Normal şartlarda bu mesnetler standart deformasyon mesnetleri olarak görev yapmakta ve bu yüzden özellikle ayrı ayrı mesnet ve sismik koruma sistemlerinin kurulumuna imkan vermeyecek kısıtlı alana sahip yapılar için kullanımı uygundur.

LASTO-LRB-img1

LASTO®LRB (kurşun çekirdekli) mesnedin şematik görünümü (kesit görünümü)

LASTO-LRB-img2

Kuruluma hazır LASTO®LRB mesnet

LASTO-LRB-img3

LASTO®LRB mesnedin test edilmesi

LASTO-LRB-img4

LASTO®LRB mesnetlerin montajı

LASTO-LRB-img5

Viaduct de Chillon, İsviçre - LASTO®LRB mesnetleri ile yenilenmiş halde