Reston-pendulum

Eğri yüzeyli kayar sarkaç mesnetler

RESTON-PENDULUM

product_logo_seismic-protection

Sismik Cihazlar

Uygulama Prensipleri

mageba RESTON-PENDULUM sismik izolatörleri, bir sarkacın çalışma prensibine dayanır.

Bu izolatörler yapının bir deprem esnasında yatay olarak yer değişmesine izin vererek, farklı hareket eden bileşenleri arasındaki sürtünme kuvveti aracılığıyla sismik enerjiyi dağıtırlar. Tabanın kayıcı yüzeyinin eğriliği, deprem sonrasında yapının yer çekimi ile ilk konumuna geri gelmesini sağlar.

Uygulama Alanları

RESTON-PENDULUM sismik izolatörler, bir deprem durumunda yapıyı zemin hareketlerinden izole etmekte ve böylelikle sismik enerjinin yapıya etkisini sınırlamaktadır. Normal şartlarda bu izolatörler, yatay kuvvet mesnetleri veya Sönümleyiciler ile birlikte kullanıldıklarında, dikey kuvvetleri aktaran ve yer değiştirmeler ile rotasyonları dengeleyen mesnetler olarak görev yapmaktadır. Bu tipteki bir izolatörün elastomerik tip izolatörlere karşı en belirgin avantajı yangın direncine sahip olmasıdır.

RESTON-PENDULUM-img2

RESTON®PENDULUM Mono (kayar sarkaç tipi mesnet)

RESTON-PENDULUM-img1

RESTON®PENDULUM Duplo (kayar sarkaç tipi mesnet)

RESTON-PENDULUM-img3

Teslimata hazır sismik izolatör

RESTON-PENDULUM-img4

RESTON®PENDULUM Duplo mesnedin CE sertifikası için EN 15129 uyarınca test edilmesi esnasında