RESTON-STU-mainimg

Şok Aktarım Ünitesi

RESTON-STU

product_logo_seismic-protection

Sismik Cihazlar

Uygulama Prensipleri

mageba RESTON-STU Şok Aktarma Üniteleri, ani bir yüksek dinamik yüklemeye (örneğin, depremler, trenlerin fren yapması veya ağır tonajlı araçlar gibi) maruz kalan bir yapının elemanlarını rijit bir şekilde birbirlerine bağlamak için kullanılır. Bununla birlikte bu üniteler, sıcaklık değişiklikleri, büzülme veya sünme gibi yavaş etkilerden kaynaklı serbest hareketlere izin verir.

Uygulama Alanları

RESTON-STU Şok Aktarma Üniteleri, yeni yapıların inşaasında kullanılabildikleri gibi mevcut bir yapının dayanımını ve sismik kuvvetlere direncini arttırmak amacıyla da kullanılabilir. Köprülerde, mesnetler ve genleşme derzlerine yakın civarda monte edilirler.

RESTON-STU-img1

Yüksek sönümleyici kauçuk mesnetlerle kombinasyon halinde hareket eden RESTON®STU cihazları

RESTON-STU-img3

Kurulum öncesi RESTON®STU cihazı

RESTON-STU-img6

Kurulu RESTON®STU

RESTON-STU-img5

Bir köprüye kurulmuş STU

RESTON-STU-img4

Köprü yapısını koruyan büyük bir STU cihazı