Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék:

 1. Általános rendelkezések és az adatkezelő elérhetősége
   

 2. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
   

 3. A www.mageba-group.com weboldalon végzett egyéb adatkezelések (Érdeklődés, Karrier, Álláspályázat)
   

 4. A Mageba üzemi területeinek látogatásához kapcsolódó adatkezelések
   

 5. A visszaélések bejelentésére szolgáló rendszer működtetéséhez és a feltételezett visszaélések megfelelő kivizsgálásához kapcsolódó adatkezelések
   

 6. Érintettek adatvédelemmel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
   

 7. Sütik, weboldal követés
   

 8. Adatok biztonsága érdekében bevezetett technikai és szervezési intézkedések

1. Általános rendelkezések és az adatkezelő elérhetősége

A  jelen  dokumentum  a  MAGEBA  Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  („Mageba”, „Adatkezelő”) ügyfeleivel, a szerződéses partnerei kapcsolattartóival, marketing üzenetei címzettjeivel, létesítményei látogatóival, általa üzemeltetett honlapjai látogatóival, valamint egyéb érintettekkel („érintett”, „felhasználó”) kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója.
A Mageba a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkezelési tevékenységek kapcsán a 2016/679/EU Rendelet („GDPR”) 4. cikk 7. pont szerinti adatkezelői minőségben jár el.

Az adatkezelő adatai:

Mageba Hungary Kft.
4461 Nyírtelek, Ipari utca 5.
Cégjegyzékszám: 15 09 070721
Adószám: 12782361-2-15
Tel: +36 42 210 424

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt meghatározásokra a GDPR rendelkezései irányadók. Az adatvédelmi területért felelős személy az adatkezelő mindenkori pénzügyi vezetője.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett szervezet. Tájékoztatjuk, hogy jelen tájékoztatóval, a Mageba bármely adatvédelemi dokumentumával, illetve egyáltalán az adatkezeléssel kapcsolatban érintetti kérdéseit, igényeit az alábbi elérhetőségen tudja jelezni: BwVfXVEJAg4SQEVWFwEKFghzAwcFUVQdCwwH

2. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Cél eléréséhez szükséges személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

A hírlevélre feliratkozott érintett rendszeres tájékoztatása az adatkezelő termékeivel kapcsolatos újdonságokról, az adatkezelő szolgáltatásairól,
eseményeiről.

Név (vezeték-és keresztnév), e-mail cím, Munkakör.

Érintettek önkéntes hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pontja).

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hírlevélről való leiratkozásáig kezeli.

A leiratkozási kérelmet az AwpeV3MFAg0WVlIeFBYJBhUdBwUJ címre kell megküldeni. Az adatkezelő munkatársai az igényt haladék nélkül foganatosítják.

Az adatkezelő a jelen pontban ismertetett adatkezelési tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó partnerei szolgáltatásait veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység leírása

Microsoft Ireland Operations Limited (székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország)

Ügyfélkapcsolati adatbázis, Microsoft Navision vállalatirányítási és nyilvántartó szoftver.

Mageba SA
CH-8180 Bülach, Solistrasse 68

Hírlevelek előkészítése, tartalomgyártás, informatikai szolgáltatások, tárhelyszolgáltatás, Navisionnal kapcsolatos engedélyek, Mageba Talks (újság) kiadása.

Mageba Service and Technologies CH-8180 Bülach, Solistrasse 68

Hírlevelek előkészítése, tartalomgyártás, informatikai szolgáltatások, tárhelyszolgáltatás, Navisionnal kapcsolatos engedélyek, Mageba Talks (újság) kiadása.

3. A www.mageba-group.com/hu weboldalon végzett egyéb adatkezelések (Érdeklődés, Karrier)

Adatkezelés célja

Cél eléréséhez szükséges személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az Érdeklődés (Kapcsolat) menüben feliratkozott érintett kérdésének, üzenetének megfelelő egyszeri tájékoztatása.

Név (vezeték-és keresztnév), e-mail cím, Munkakör, Cégnév, Cím,
Postafiók,
Irányítószám, Ország, Telefonszám, Üzenet.

Érintettek önkéntes hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pontja).

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett leiratkozásáig kezeli.

Kapcsolatfelvétel a Karrier menüben feliratkozott érintettel, az ő tájékoztatása és egyeztetés.

Név (vezeték-és keresztnév), e-mail cím, Cégnév, Üzenet.

Érintettek önkéntes hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pontja).

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett leiratkozásáig kezeli.

A leiratkozási kérelmet az AwpeV3MFAg0WVlIeFBYJBhUdBwUJ címre kell megküldeni. Az adatkezelő munkatársai az igényt haladék nélkül foganatosítják.

A Magebánál állásra jelentkezni a honlapon nem csak a Karrier menüpont alatt lehet, hanem a honlapon megadott e-mail címen (info.hu@mageba-group.com) is. Erre az érintettnek bármilyen dokumentumot joga és lehetősége van beküldeni.

Harmadik lehetőség, hogy egy kifejezetten meghirdetett pozícióra jelentkezik az érintett, amely a honlapon aktuálisan szerepel. Ez esetben a hr.ch@mageba-group.com e-mail címre lehet a kattintással átlinkelni és az anyagokat feltölteni.

Az Adatkezelő munkavállalói kiválasztásához és a munkaviszony fenntartásához személyiségtesztet és alkalmassági vizsgálatot / minősítő vizsgálatot nem vesz igénybe.

Adatkezelő a munkaviszony létesítéséhez és a munkakör módosításához erkölcsi bizonyítványt csak az ügyvezetői és a pénzügyi vezetői munkakörök esetén kér.

Az Adatkezelő a sikertelen pályázatokat, azaz a különböző munkakörök betöltésére jelentkező ki nem választott személyek anyagait, adatait – amennyiben ilyen rendszerében keletkezik - a kiválasztási eljárást követő 3 hónap elteltével törli, illetve megsemmisíti. Teszi ezt abban az esetben is, ha az érintett még a kiválasztási eljárás során meggondolja magát és visszavonja pályázatát. Adatkezelő a pályázati anyaggal együtt törli az érintettre vonatkozó munkaanyagát is, azaz a róla szóló következtetéseket és feljegyzéseket is. Sikeres eljárás esetén az önéletrajzokat Adatkezelő a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig kezeli.

Az adatkezelő a jelen pontban ismertetett adatkezelési tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó partnerei szolgáltatásait veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység leírása

Microsoft Ireland Operations Limited (székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország)

Ügyfélkapcsolati adatbázis, Microsoft Navision vállalatirányítási és nyilvántartó szoftver.

Mageba SA
CH-8180 Bülach, Solistrasse 68

Hírlevelek előkészítése, tartalomgyártás, informatikai szolgáltatások tárhely szolgáltatás, Navisionnal kapcsolatos engedélyek, Mageba Talks (újság) kiadása.

Mageba Service and Technologies CH-8180 Bülach, Solistrasse 68

Hírlevelek előkészítése, tartalomgyártás, informatikai szolgáltatások tárhely szolgáltatás, Navisionnal kapcsolatos engedélyek, Mageba Talks (újság) kiadása.

A GDPR 45. cikke alapján személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására sor kerülhet akkor, ha az Európai Bizottság határozatában megállapította, hogy a harmadik ország, vagy annak valamely területe, vagy egy vagy több ágazata, illetve a szóban forgó nemzetközi szervezet az uniós adatvédelmi szintnek megfelelő védelmi szintet biztosít. A GDPR 45. cikk
(2) bekezdése meghatározza azokat az általános szempontokat, amelyeket a Bizottság a védelmi szint megfelelőségének értékelése során figyelembe vesz. A Bizottság időszakosan, rendszeresen figyelemmel kíséri a védelmi szint megfelelőségét azokban az országokban (annak valamely területén, valamely ágazatban, nemzetközi szervezeteknél), amelyek vonatkozásában korábban megfelelőségi határozatot hozott, és amennyiben azt állapítja meg, hogy a megfelelő védelmi szint már nem biztosított, határozatát hatályon kívül helyezi, módosítja vagy felfüggeszti. Ennek azért van jelentősége, mert az adatfeldolgozói lista 4. és 5. helyén álló cégek, mint az Adatkezelő anyavállalata és „testvér” vállalata Svájcban működnek. Jelenleg Svájc rendelkezik megfelelőségi határozattal. A megfelelőség fennállása, megléte az alábbi weboldalon követhető figyelemmel: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data- protection/adequacy-decisions_en?prefLang=hu
Az Európai Parlament és a Tanács bármikor felkérheti az Európai Bizottságot a megfelelőségi határozat fenntartására, módosítására vagy visszavonására azon az alapon, hogy jogi aktusa meghaladja a rendeletben biztosított végrehajtási hatásköröket.
A megfelelőség fennállásának a következménye, hogy a személyes adatok az EU-ból (valamint Norvégiából, Liechtensteinből és Izlandról) tovább haladhatnak az adott harmadik országba anélkül, hogy további védelemre lenne szükség. Azaz a szóban forgó országba irányuló továbbítások az EU-n belüli adattovábbításhoz fognak hasonlítani.

4. A Mageba üzemi területeinek látogatásához kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés célja

Cél eléréséhez szükséges személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Üzemlátogatásra történő regisztráció.

Név, cégnév (opcionális), email cím, telefonszám.

Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelő a látogatást követő munkanapon a személyes adatokat
törli.

5. A visszaélések bejelentésére szolgáló rendszer működtetéséhez és a feltételezett visszaélések megfelelő kivizsgálásához kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés célja

Cél eléréséhez szükséges személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő munkavállalóit, továbbá alvállalkozóit, megbízottjait és egyéb szerződéses partnereitérintő, feltételezett visszaélések bejelentésére szolgáló rendszer működtetése.A feltételezett visszaélések megfelelő kivizsgálása.

Bejelentőre, mint érintettre vonatkozó személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám). A bejelentő névtelenséget is választhat, de ez adatvédelmi értelemben nem jelent anonimitást, mert a rendszerben egyedi, technikai azonosítóval azonosításra kerül, de az Adatkezelő a személyazonosságát nem feltétlenül ismeri meg.
• A bejelentő által a bejelentésben megadott, saját magára vonatkozó további információk.
• A bejelentő által a bejelentett személyre vonatkozóan, a bejelentett visszaéléssel kapcsolatosan megadott személyes adatok.
• A bejelentésben említett egyéb harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok (pl. azonosító adatok, elérhetőség, a visszaéléssel kapcsolatos szerepük, tudomásuk stb.)

A rendszer működtetése, így az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettségen (2023. évi XXV. Tv.) alapul.

A bejelentő által megadott információk között lehetnek olyanok, amelyek a személyes adatok különleges kategóriájába esnek. Ezek esetében az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet
9. cikk (1) bek. f) pontja.
Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőnél dolgozó, kivizsgálásért felelős személyek és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez fűződő érdekre tekintettel legfeljebb a vizsgálat befejezését követő 5 év elteltével törli.

A nyilvánvalóan alaptalan bejelentéseket Adatkezelő a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2 munkanapon belül törli.
Az érdemi értékelés alapján nem vizsgált bejelentéseket Adatkezelő 30 napon belül törli.
Az Adatkezelő a személyes adatokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez fűződő érdekre tekintettel legfeljebb a vizsgálat befejezését követő 5 év elteltével törli.

Az adatkezelő a jelen pontban ismertetett adatkezelési tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó partnere szolgáltatásait veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység leírása

Platform Hungária Kft.
(székhely: 1031 Budapest, Nánási út 2/A 1. em. 25.
ajtó)

A Mageba Kft.-nek az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27-én
kelt) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(„Általános Adatvédelmi Rendelet”) szerinti
adatkezelőjeként az általa működtetett és a
feltételezett visszaélések bejelentésére szolgáló
„bejelentek.hu” nevű rendszeren keresztül
bejelentést tevő által tett, visszaélésre vonatkozó
bejelentés kivizsgálása.

A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei:
Névtelen bejelentés esetén csak technikai azonosítóval továbbítja az adatokat az Adatkezelőnek. A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra, a Mageba Kft. számára pedig csak a bejelentő hozzájárulása esetén, a névtelen bejelentés
kivizsgálása ugyanakkor visszautasítható.

6. Érintettek adatvédelemmel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Átlátható tájékoztatás.

Az érintettek a személyes adatok gyűjtésével egyidejűleg jogosultak átlátható, könnyen hozzáférhető, világos tájékoztatást kapni az adatkezelőtől személyes adataik kezelésének céljáról, időtartamáról, személyes adataikat adatkezelőn kívül megismerő személyekről, érintetti jogaikról, panasz benyújtásának lehetőségéről, adatok harmadik országba továbbításának tényéről, továbbá minden lényeges adatkezelési körülményről.

Hozzáférés joga.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, illetve az adatkezelés körülményeiről (adatkezelés célja, személyes adatok kategóriái, személyes adatok címzett(jei), adatkezelés időtartama, érintetti jogok, panaszhoz való jog) tájékoztatást kapjon.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog.

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”).

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: érintett visszavonja a hozzájárulását, érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatkezelés ellen, adatokat az adatkezelő jogellenesen kezeltek vagy a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelés korlátozásához való jog.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az a) érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, b) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy c) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, a döntés meghozatalát jogszabály lehetővé tesz vagy az érintett kifejezetten ehhez hozzájárult.

Jogorvoslathoz való jog.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben az érintett szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az adatkezelő székhelye szerint a perre a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

7. Sütik, weboldal követés

Az Adatkezelő weboldala látogatása során a következő személyes adatokat vagy adatkategóriákat kezeli:

 • Információ a használt böngészőről és annak verziójáról

 • A használt eszköz operációs rendszere

 • A weboldal látogatójának internetszolgáltatója

 • A weboldal látogatójának IP-címe

 • A hozzáférés dátuma és ideje

 • Weboldalak, amelyekről az adatkezelői weboldalra irányították (úgynevezett hivatkozások)

 • Weboldalak, amelyeket az érintett rendszere a weboldalon keresztül ér el

 • Sütik

Az Adatkezelő weboldalának felkereséséhez nem szükséges a sütik elfogadása.
A sütik kisméretű fájlok, amelyek az érintett számítógépén tárolódnak, és konkrét információkat tárolnak az érintett által preferált beállításokról és egyéb adatokról, amelyekre rendszerünknek szüksége van a böngészővel való interakció során. A sütiknek két különböző típusa van: a munkamenet sütik, amelyek azonnal törlődnek, amint elhagyja a böngészőt, és a tartósan tárolt sütik, amelyek hosszabb ideig vagy bizonyos esetekben tartósan a számítógépen tárolódnak. A sütik segítenek a Magebának, hogy a weboldalt az érintett preferenciáinak és szokásainak megfelelően alakíthassa. Lehetővé teszik továbbá, hogy a megadott információt elmentse, így következő látogatásakor azokat nem kell újra megadnia. A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a sütiket. Ön azonban beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy a sütik elutasításra kerüljenek. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

A weboldal a Google Inc. által kínált „Google Analytics” szolgáltatást használja a felhasználók aktivitásának elemzésére. A szolgáltatás sütiket használ. A sütik által gyűjtött információk a Google egyesült államokbeli szerverére kerülnek, és ott tárolódnak. Weboldalunkon működik az IP anonimizálás. Az EU és az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban a felhasználók IP-címe lerövidül. Ez a csökkentés megszünteti az Ön IP-címének személyes hivatkozását. A weboldal üzemeltetői a Google Inc.-vel kötött szerződés feltételei szerint az összegyűjtött információkat arra használják fel, hogy értékelést készítsenek a weboldalon történt tevékenységekről és az oldal működéséről. Lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik tárolását saját eszközén a böngésző megfelelő beállításával. Ebben az esetben azonban nincs garancia arra, hogy korlátozás nélkül hozzáférjen a webhely összes funkciójához. Ezenkívül egy a böngészőjéhez hozzáadott modul segítségével megakadályozhatja, hogy a sütik által gyűjtött információk (beleértve az Ön IP-címét is) a Google Inc.-hez kerüljenek, és így a Google Inc. felhasználgassa azokat. Ezekkel az adatkezelési műveletekkel kapcsolatban az alábbi linkeken keresztül kaphat tájékoztatást:

https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/

8. Adatok biztonsága érdekében bevezetett technikai és szervezési intézkedések

Kártékony szoftverek elleni védelem.

Az adatkezelő többszintű, heterogén védelmi rendszert üzemeltet az általánosan elterjedt ártó programok ellen számítógépein, továbbá hálózati eszközein, tartalomszűrőin.

Részletes naplózás, biztonsági események észlelése.

Az adatkezelő tárolja az általa üzemeltetett rendszerek és alkalmazások technikai naplóit, így adatbiztonsági/IT biztonsági esemény esetén ezek alapján képes észlelni annak bekövetkeztét és rekonstruálni az eseményeket.

Mobileszközök felügyelete.

Az adatkezelő a vállalati mobileszközök rendszeréhez biztonságos hozzáférési csatornát, valamint az ártó programok és hálózati támadások elleni védelmet biztosít.

Végpontvédelem.

Az adatkezelő tűzfalat és egyéb behatolásérzékelő szoftvereket alkalmaz, folyamatos ellenőrzést végez.

Fizikai adathordozók, iratok védelme.

Az adatkezelő zárható szoftverszekrényekkel továbbá belső iratkezelési szabályzattal rendelkezik, amelynek megfelelően a papíralapú iratok zárható szekrényben kerülnek tárolásra, és kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek által hozzáférhetők.

Fejlett spam- és webes tevékenység szűrési mechanizmusok.

Az adatkezelő automatizált rendszert alkalmaz a kéretlen (spam), az adathalász (phising) és az kártékony kódot (malware) tartalmazó elektronikus levelek kiszűrésére. Az adatkezelő monitorozza, továbbá a hálózatáról, eszközeiről történő internet hozzáférést és a böngészési tevékenységet. Automatizált rendszert használ a nem biztonságos oldalakhoz történő hozzáférések blokkolására, valamint védelmi eljárásokat alkalmaz a speciális, protokoll-alapú támadások kivédésére.

Felhasználók oktatása.

Az adatkezelő kiemelt hangsúlyt fektet kollégái folyamatos információbiztonsági szempontú edukálására.

Kártérítés és sérelemdíj.

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

KMF.

Kiadta:

Csiszár Csaba ügyvezető s.k.