REFSHEET-D1-Motorway-Hričovské Podhradie-SK-mainimg

Slovakia

D1 – Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Popis projektu

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka II. fáza. Táto stavba sa nachádza celkovo vo veľmi náročnom geologickom prostredí. Trasa dlhá 11.3 kilometrovej diaľnice sa zavŕta do tunelov Ovčiarsko a Žilina. Na trase diaľnice je 11 mostov pre jeden dvojpruh. Najdlhšia je estakáda (209-00) v Lietavskej Lúčke s dĺžkou 1 042 m. Druhý najdlhší most je estakáda (201-11) v Dolnom Hričove s dĺžkou 854 m - ľavý most, 838 m - pravý most.

Zmluva k tomuto projektu bola medzi magebou a firmou PORR s.r.o. uzavretá v roku auguste 2015 a s firmou Strabag s.r.o. uzavretá v júni 2017. Zahŕňali výrobu a dodávku ložísk pre stavebný objekt SO209-00 a výrobu, dodávku a montáž mostných záverov pre stavebný objekt SO201-11.

Úloha mageby

mageba dodala pre tento projekt mostné závery TENSA-FINGER typu F560X (30 m) s celkovým možným dilatačným posunom ±280 mm a typu F320X (28,5 m) s celkovým možným dilatačným posunom ±160 mm.

Z dôvodu očakávaných priečnych pohybov na oporách 10L a 10P navrhla
mageba dodávku mostných záverov typu TENSA-MODULAR LR7-LS (28.5 m) s celkovým možným dilatačným posunom ±350 mm a na vetve 3A dilatačný záver TENSA-MODULAR LR3-LS (11.8 m) s možným dilatačným posunom ±150 mm. Všetky dilatačné závery sú v nízkohlučnom prevedení.

Pre stavebný objekt SO209 dodala mageba 76 ks hrncových ložísk s max. vertikálnym zaťažením 20 000 kN a max. horizontálnym silou 1 157 kN. Počas výstavby bolo 12 ks ložísk dočasne blokovaných, pričom boli použité rôzne spôsoby blokácie.

REFSHEET-D1-Motorway-Hricovske-Podhradie-TENSA-MODULAR-joint

Osadený mostný závery typu: TENSA-MODULAR LR7-LS

REFSHEET-D1-Motorway-Hricovske-Podhradie-installed-TENSA-FINGER-joint

Osadený mostný závery, typu: TENSA-FINGER

Key Data

Typ:

RESTON-POT ložiská Dilatačné závery: TENSA-FINGER F320X a F560X TENSA-MODULAR LR-LS

Realizácia:

2016-2018

Mesto:

Hricovské Podhradie

Dĺžka:

11.3 km

Vlastník:

NDS a.s.

Staviteľ:

Strabag s.r.o., Doprastav, a.s., Váhostav – SK a.s., Metrostav, a.s

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT, a.s