Refsheet-D1-Budimír-Bidovce-mainimg

Slovakia

D1 – Budimír – Bidovce

Popis projektu

Celková dĺžka novo postaveného diaľničného úseku predstavuje 14,4 km diaľnice D1 + 1,06 km rýchlostnej cesty R2 a pozostáva celkovo z 23 mostov.

Začiatok projektu tvorí mimoúrovňová križovatka Budimír, s pokračovaním cez rieku Torysa. Križovatku pretína najväčší most na stavbe dlhý 542 m. Nasleduje najväčšia mimoúrovňová križovatka „Košické Olšany“. Koniec nového diaľničného úseku je na mimoúrovňovej križovatke „Bidovce“.

Úloha mageby

mageba dodala pre tento projekt celkovo 154 ks elastomérových ložísk na stavebné objekty SO201, 204, 206, 207 pre zaťaženie od 320 kN do 1 047 kN.

Ďalej 240 ks hrncových ložísk na SO203, 208, 211, 212, 215, 216, 217, 219 a 220. Dodané ložiská spĺňali podmienky pre zaťaženie od 4 858 kN do 14 851 kN a horizontálne zaťaženie do max. 4 814 kN.

Projekt zahŕňal aj dodávku a montáž 58 ks mostných dilatačných záverov o celkovej dĺžke 631 m. Naprojektované, vyrobené a zabudované boli rôzne typy: viaclamelové WSG+ s dilatačným posunom od 190 do 380 mm s protihlukovou úpravou, TENSA-GRIP RS a RS-LS s protihlukovou úpravou a dilatačným posunom do 100 mm.

Refsheet-D1-Budimír-Bidovce-TENSA-GRIP-installed

Mostný záver typu TENSA-GRIP

Refsheet-Jembatan-Merah-Putih-reston-pot-installed

Hrncové mostné ložisko

Key Data

Typ:

RESTON-POT a LASTO-BLOCK ložiská Dilatačné závery: TENSA-GRIP RS a RS-LS

Realizácia:

2018-2019

Mesto:

Košice, Budimír

Dĺžka:

3,450 m

Vlastník:

NDS a.s.

Staviteľ:

Skanska SK, a.s.

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT, a.s