TENSA-MODULAR-LRLS-mainimg

Modüler genleşme derzi

TENSA®MODULAR LR

product_logo_expansion-joints

Genleşme Derzleri

Uygulama Prensipleri

mageba TENSA®MODULAR çok açıklıklı genleşme derzleri tüm eksenel dönüşleri ve her eksende rotasyonu karşılayabilir. Bu derzler, 120 mm gibi küçük ölçekte boyuna hareketler için olduğu kadar, 2,400 mm’yi rahatlıkla geçen çok büyük hareketler için de kullanılmaktadır. Köprü tabliyesinin toplam hareketi, yatay yüzey kirişleri ile oluşturulmuş birçok tekil açıklığa bölünmektedir. Tekil açıklıklar su geçirmez elastomerik profiller ile sızdırmaz hale getirilir. Derzin su drenajı, köprü tabliyesinin mevcut drenaj sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. LR-LS tipi derzler üstünden geçen trafiğin gürültüsünü % 80’e kadar azaltabilen “sinüs plakaları” ile donatılmıştır.

Uygulama Alanları

TENSA®MODULAR genleşme derzleri, bir köprüde meydana gelecek hareketlerin tek açıklıklı derzin kapasitesini aştığı durumlarda kullanılmaktadır. Mageba tarafından icat edilmiş olan su geçirmez sistem modüler temelde tasarlanmış olup hemen her türlü yapının kendine özgü gereklilikleri karşılamak için adapte edilebilir.

TENSA-MODULAR-LRLS-img1

1,920 mm harekete müsaade eden ve 41,000 kg ağırlığındaki 24 aralıklı derz

TENSA-MODULAR-LRLS-img2

Kontrol yayları ve bağlantı plakaları ile kontrol sistemi

TENSA-MODULAR-LRLS-img3

Run Yang köprüsünde kurulum çalışmaları

TENSA-MODULAR-LRLS-img5

Derzin enine yer değiştirme kapasitesi

TENSA-MODULAR-LRLS-img6

Derzin dikey yer değiştirme kapasitesi

TENSA-MODULAR-LRLS-img7

LR derz üzerinde yorulma testi

TENSA-MODULAR-LRLS-img8

LR derz üzerinde sismik test

TENSA-MODULAR-LRLS-img9

Deprem sırasında FUSE-BOX

TENSA-MODULAR-LRLS-img11

Modüler genleşme derzinin taşınması

4th-Nanjing-Yangtze-Bridge-Installation-huge-modular-expansion-joint

A large modular expansion joint is being placed in the recess of the bridge

TENSA-MODULAR-LRLS-img12

Modüler genleşme derzinin kurulumu