LASTO-HDRB-mainimg

Yüksek sönümlü Kauçuk Mesnetler

LASTO-HDRB

product_logo_seismic-protection

Sismik Cihazlar

Özellikler

  • Yapıların sismik izolasyonu için

  • Normal mesnet gibi davranır ancak büyük ve ani hareketlere olanak verir

  • "Kullanılan özel kauçuk sönümleme (%20'ye kadar)

  • ve enerji dağıtımı sağlar"

Uygulama Prensipleri

mageba LASTO-HDRB Yüksek Yoğunluklu Kauçuk Mesnetleri, bir deprem durumunda yapıyı zemin hareketlerinden izole etmekte ve böylelikle sismik enerjinin yapıya etkisini sınırlamaktadır. Bu mesnetler çelik bağlantı plakaları ile güçlendirilmiş standart elastomerik mesnetler ile benzerdir ancak kullanılan elastomer materyal sismik enerjiyi deformasyon ve ısı üretimi yolu ile dağıtan özel bir formüle sahiptir.

Uygulama Alanları

LASTO-HDRB Yüksek Yoğunluklu Kauçuk Mesnetleri, yeni yapıların inşaasında kullanılabildikleri gibi mevcut bir yapının dayanımını ve sismik kuvvetlere direncini arttırmak amacıyla da kullanılabilir. Normal şartlarda bu mesnetler standart deformasyon mesnetleri olarak görev yapmakta ve bu yüzden özellikle ayrı ayrı mesnet ve sismik koruma sistemlerinin kurulumuna imkan vermeyecek kısıtlı alana sahip yapılar için kullanımı uygundur.

LASTO-HDRB-img1

LASTO®HDRB mesnedin şematik görünümü (kesit görünümü)

LASTO-HDRB-img2

Kurulum öncesi bir LASTO®HDRB mesnet

LASTO-HDRB-img3

Kurulu LASTO®HDRB mesnet

LASTO-HDRB-img4

Martigny Köprüsü, İsviçre - LASTO®HDRB mesnetleri ile yenilenmiş halde