A billenő- és gördülő saruk új alternativája!

A billenő- és gördülősaruk, amelyek hosszirányban támasztják alá a híd felszerkezetét, miközben csak egy tengely körüli elfordulást tesznek lehetővé, már nem számítanak a legmodernebb megoldásoknak. A mageba új RESTON®CYLINDER sarui ezektől jóval magasabb teljesítményt és új funkciókat is kínálnak.

A billenő- és gördülő saruk hosszú ideje jelentős szerepet játszanak a hidak tervezésében és építésében. Hengeres kiakakítású billenő/gördülő felületeikkel nagy elfordulást tesznek lehetővé egy tengely mentén, miközben az erre merőleges irányú nagy terheléseket  egyenletesen továbbítják, ellentétben az „ívelt felülettel” rendelkező sarukkal, mint például a RESTON®SPHERICAL göbsüveg vagy a RESTON®POT típusú fazék saruk, melyek központi részei lényegében olyan szélesek, mint amilyen hosszúak. A billenő- és gördülősaruk ezen tulajdonsága nagyon hasznos lehet olyan hidak esetén, amelyek felépítményei nem fordulnak el hossztengelyük mentén, illetve a saru számára rendelkezésre álló hely korlátozott a támközök irányában. A hagyományos kialakítású ívelt billenő/gördülő elemek és az általuk terhelt sík felületek közötti kontaktfelületek mentén fellépő nagy terhelés azonban a saruk sérülését okozhatja, különösen igaz ez a csúszófelületekre, ami a saruk javítását vagy cseréjét teheti szükségessé.

Inkább csúszás, mint billenés vagy gördülés

Az érintkezési felület mentén fellépő nagy igénybevételek elkerülése érdekében a RESTON®CYLINDER saruk nem billenéssel vagy sík felületen történő gördüléssel, hanem az ívelt felületükön történő elcsúszással képesek elfordulni. Ezért a terhelést nem egy keskeny felület mentén, hanem egy jóval nagyobb területen oszlatják el. A saruk hosszának növelésével, és az így arányosan növekvő kontaktfelülettel alkalmassá tehetők a nagyobb terhek felvételére. A központi lencse alatt illetve felett található csúszófelületeken a mageba kiváló minőségű ROBO®SLIDE csúszó anyagát alkalmazzuk, amely kétszer olyan erős mint a hagyományos PTFE, és jóval tartósabb is annál.

Elfordulás több tengely mentén

A RESTON®CYLINDER saru felhasználásának és funkcionalitásának további növelése érdekében a mageba kifejlesztette a DUPLO változatot, amely két ívelt felülettel rendelkezik, a fent említett MONO változattól szemben, amelyek csak egy ívelt felülete van. Amellett, hogy bármilyen horizontális tengely körül elfordulhat, a DUPLO változat nincs kitéve keresztirányú excentrikus terheléseknek, mivel az elforduló központi elem középen marad az ívelt felületeknek köszönhetően, amelyek fentről és lentről is határolják. A RESTON®CYLINDER „DUPLO” saru tehát sok esetben kitűnő alternatívát jelenthet más saru típusokkal szemben, különösen ott, ahol a keskenyebb sarukat részesítik előnyben.

Hagyományos, billenő típusú saru, amely a saru hossztengelye (ez általában a híd kereszttengelye) körüli elfordulást tesz lehetővé az alsó ívelt felületen történő billenő mozgás segítségével

Hagyományos gördülő típusú saru, amely úgy teszi lehetővé a saru hossztengely körüli elfordulást, hogy a központi részt képező acélhenger mentén gördül

A RESTON®CYLINDER saru a hossztengely körüli elfordulást a központi elem (amely henger alakú) ívelt alsó felületén történő csúszással teszi lehetővé

Mivel a saru által alátámasztott szerkezet a saru hossztengelye mentén fordul el, a saruban keletkező – vagy nem kapcsolódó – elmozdulás a saru felső csúszófelületén történik

Illusztráció (keresztmetszeti kép) egy RESTON®CYLINDER MONO típusú saruról, amely csak a hosszanti tengely körüli elfordulást teszi lehetővé

RESTON®CYLINDER MONO saru, a gyártás során, mindkét végén elemelkedés gátlókkal, amely így ellenáll az emelő erőknek

A fenti kép azt mutatja be, hogy a MONO típusú RESTON®CYLINDER saru hogyan segíti elő az x és y irányú elmozdulásokat, valamint az y tengely körüli elfordulást, ahol az alátámasztott szerkezet bizonyos hosszirányú külpontosságát is figyelembe kell venni a tervezésnél

A MONO típushoz hasonlóan az új DUPLO típusú RESTON®CYLINDER saru megkönnyíti az x és y irányú elmozdulást, valamint az y tengely körüli elfordulást, de emellett (a felső csúszófelület görbületének köszönhetően) lehetővé teszi az x tengely körüli elfordulást is, és így nem korlátozva a lehetséges igénybevételeket

A DUPLO típusú RESTON®CYLINDER saruk kialakításánál a felső csúszófelület sugara teljesen független az alsó csúszófelület sugarától, ami lehetővé teszi a saru keresztirányú tengelyére eső külpontosságok minimalizálását, ami rendkívül hasznos lehet a hidak tervezésekor

Egy RESTON®CYLINDER DUPLO típusú saru beépítése egy vasúti hídba, ahol előzőleg ingasaruk voltak (az A2 Erhaltungsprojekt Schänzli program részeként) Bázelben

A RESTON®CYLINDER „DUPLO” saruk bizonyos szempontból hasonlítanak az Isztambulban található 3. Boszporusz hídba beszerelt íves felülettel rendelkező RESTON®PENDULUM ingasaruk kialakításhoz